• De kinderen hebben bij mij allemaal een eigen kamer en bed
  • Het is mogelijk om dagen te wisselen of flexibel te komen als de
   bezetting dit toe laat
  • Uw kind extra kan komen als de bezetting dit toe laat
  • We gaan minimaal 1 x per dag naar buiten
  • Iedere dag een vast gezicht en persoonlijke aandacht voor uw kind
  • Uw kind neemt zelf luiers, doekjes, fruitje, boterhammen, flesvoeding en
   eventueel slaapzak, tut, knuffel e.d. mee
  • De minimale afname van uren per dag bedraagt 7 uur
  • Uw kind mag voorafgaande aan de officiële start gratis 3 uurtjes komen wennen
  • Kennismaking met mij, mijn kinderen en honden is altijd mogelijk, om te kijken of ik de juiste gastouder voor uw kind ben.
  • Mocht dit zo zijn dan komt er een koppelingsgesprek met mij en het gastouderbureau en bespreken wij het contract en wordt dit getekend.

  • De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet zonder uw toestemming met derden worden gedeeld.
   Een uitzondering hierop is het Gastouderbureau waarmee ik samenwerk en uw kind staat ingeschreven en daarbij automatisch de GGD en eventueel de belastingdienst.
  • Ik doe er alles aan om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden in zijn/haar sociaal-emotionele/verstandelijke en
   motorische ontwikkeling